Het verloop van de ziekte van Bechterew hangt van veel verschillende factoren af. Bij sommige patiënten is het verloop een stuk agressiever dan bij de ander. Waarom dit gebeurt, is moeilijk te zeggen. Een goede levensstijl en medicijngebruik heeft echter een zeer grote invloed op het verloop en is daarmee van groot belang.

Eerste jaren

Het lijkt erop dat de eerste tien jaren van de ziekte van groot belang zijn voor het verdere verloop. In verreweg de meeste gevallen (85%) kan er gewoon door worden gewerkt zonder veel ziekteverzuim. Hierbij moet wel in beschouwing worden genomen dat zware fysieke inspanning zoveel mogelijk moet worden voorkomen om verergering van de ziekte te voorkomen.

De ziekte kenmerkt zich door afwisselend actieve en rustige periodes. De lengtes van deze periodes hebben uiteraard een invloed op het verloop van de ziekte in de jaren erna. Het is niet bekend waardoor actieve of juist rustige periodes worden veroorzaakt. Wel kan worden gezegd dat bij weinig stress en weinig zware inspanning het verloop vaak rustiger is dan bij veel stress en zware inspanning.

Verloop rest van het leven

Hoe ouders de patiënt wordt, hoe groter de klachten zullen worden. De ziekte is niet volledig te stoppen en dus zal het lichaam tijdens het verloop van de ziekte van Bechterew steeds meer schade oplopen. Een prognose van het verloop verschilt van patiënt tot patiënt. Sommigen zullen pas op hoge leeftijd ernstige klachten krijgen, anderen zullen al eerder te maken krijgen met klachten die de levenskwaliteit verlagen. Voor de meesten is het verstandig om op latere leeftijd van jaar tot jaar te kijken naar de status van de ziekte en op basis hiervan plannen te maken.